The following Students are the members of IEEE-EMBS STUDENT BRANCH CHAPTER (Geo Code: 60891A)

S.No.

                Name

Membership Number

  1

Rajha. V.S

         93370112

  2

Gayathri. G

         93376911

  3

Oviyaa. V

         93376917

  4

Kalaivani. K

        93376944

  5

Dheenadhayalan. K

        93369750

  6

Uthira. M

        93369765

  7

Yokabarrathi. N. S.

        93369767

  8

Krishna. M. Das

       93369717

   9

Vishnu Priyan. V

       93365877

  10

Pavithra Suresh

       93376951

  11

Natarajan@Praveen. S

      93676042

  12

Hudson Samuel. R

       93594243

  13

Sibi. G

       93594254

  14

Karthikeyan. T. R. S

       93594293

  15

Praveen Kumar. M

       93594316

  16

Deborah Riti Benher

       93594219

  17

Monesha. K

       93597241

  18

Priya. P

       93597258

  19

Priyadharshini. M

       93594207

  20

Gowsalyaa. A. V

      93597229

  21

Sangeetha. N

      93597211

  22

Pavithra. R

      93597236

  23

Sowntharya. E. R

      93594192

  24

Sheikha Sumaiya Fathima. I

      93597215

  25

Vijayalakshmi. G

       93597246